Công ty TNHH Vimex là đơn vị hàng đầu trong phân phối các loại bơm màng Wilden: thương hiệu bơm màng hàng đầu hiện nay với chất lượng cao cấp tuổi thọ lâu dài cùng hiệu suất cao. Công ty Vimex còn phân phối các loại phụ tùng bơm màng Wilden T15 chính hãng chuyên dùng để thay thế, sửa chữa bơm màng Wilden đảm bảo chất lượng cao, độ bền lâu dài chính xác thông số kỹ thuật.

Bảng phụ tùng bơm màng Wilden T15

STT Mã phụ kiện Chú thích Tên phụ kiện Giá ( VND )
1 PP15-2000-07 Air Valve, Brass, M15/T15 Van khí 13.671.711
2 PP15-3800-09-07 Shaft, Straight, Combo, T15 Cốt màng 1.669.014
3 PP15-3700-01 Piston, Inner, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng trong 1.669.014
4 PP15-4550-01 Piston, Outer, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng ngoài 2.485.766
5 PP15-1010-52 Diaphragm, buna (lỗ ở giữa lớn) Màng cao su buna 1.917.591
6 PP15-1010-51 Diaphragm, Neoprene (lỗ ở giữa lớn) Màng cao su neo 1.562.481
7 PP15-1020-51 Màng cao su neo 2.663.320
8 PP15-1010-55 Diaphragm, PTFE Màng teflon 6.569.523
9 PP15-1010-58 Diaphragm, Santoprene Màng santo 1.597.992
10 PP15-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup Màng nhựa hytrel 1.775.547
11 PP15-1080-51 Valve Ball, Neoprene Bi cao su neo 461.642
12 PP15-1080-52 Valve Ball, Buna Bi cao su buna 639.197
13 PP15-1080-58 Valve Ball, Santoprene Bi nhựa santo 923.284
14 PP15-1080-55 Valve Ball, teflon Bi teflon 2.308.211
15 PP15-1120-51 Valve Seat, Neoprene Đế bi neo 284.088
16 PP15-1120-52 Valve Seat, Buna Đế bi buna 426.131
17 PP15-1120-58 Valve Seat, Santoprene Đế bi nhựa santo 444.029
18 PP15-1121-01 Valve Seat, Aluminum Đế bi nhoâm 1.420.438
19 PP15-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE Roon đế teflon 266.474
20 PP15-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna Miếng đệm van khí 71.022
21 PP15-3200-52 Center Block O-Ring, Buna Roon 71.022
22 PP15-3210-55-225 Glyd Ring Roon cốt màng 355.109
23 PP15-3510-99 Muffler, 1″ NPT – PLASTIC Ống pô giảm thanh 1.278.394
24 PP15-7100-08 Clamp Band, Small, Alloy Đĩa kẹp nhỏ 781.241
25 PP15-7300-08 Clamp Band, Large, Alloy Đĩa kẹp lớn 1.491.459

Một số hình ảnh phụ tùng bơm màng Wilden T15

mang-bom-wilden-pp15-1010-52-buna

Màng bơm Wilden T15 Buna

mang-bom-wilden-pp15-1010-58-santo

Màng bơm Wilden T15 Santo

Ngoài dòng bơm màng và phụ tùng bơm màng Wilden T15 công ty Vimex còn phân phối nhiều dòng bơm màng khác đa dạng về lưu lượng, chất liệu cho khách hàng lựa chọn.