Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất thích hợp trong công nghệ tích hợp dây truyền sản xuất tự động.

cong-nghe-xu-ly-nuoc-thai-1170x823
  • Bơm bùn cho máy ép bùn thải
  • Bơm hóa chất cho quy trình xử lý nước thải
  • Bơm nước thải lẫn hóa chất cho bể thải
  • Đong đếm lượng chất lỏng châm vào bồn, vào bể, vào dây truyền máy.
  • Thay thế việc đong đếm bằng tay như xưởng thủ công
  • Ngành phụ gia hỗ trợ sản xuất

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT