Công ty TNHH Vimex là đơn vị phân phối chính hãng, độc quyền máy bơm màng Aro tại Việt Nam cũng như các loại phụ kiện bơm màng Aro. Chúng tôi đã và đang là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước khi có nhu cầu sử dụng máy bơm màng và các loại phụ kiện bơm màng Aro.

Liên hệ để được tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan đến máy bơm màng. Hotline: 0911.911.605.

 

Các model Diaphragms bơm màng Aro tại Vimex:

DIAPHRAGM, OVERLAY/BACKUP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF96477-A
OEM No: 96477-A
Weight (lbs): 1.19
Weight (kgs): 0.540
Compatible Pump Models:

All 3″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF96476-T
OEM No: 96476-T
Weight (lbs): 1.27
Weight (kgs): 0.576
Compatible Pump Models:

All 3″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY/BACKUP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF96393-A
OEM No: 96393-A
Weight (lbs): 0.79
Weight (kgs): 0.358
Compatible Pump Models:

All 2″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF96392-T
OEM No: 96392-T
Weight (lbs): 0.55
Weight (kgs): 0.249
Compatible Pump Models:

All 2″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF94617
OEM No: 94617
Weight (lbs): 0.44
Weight (kgs): 0.200
Compatible Pump Models:

All 1.5″ & 2″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY/BACKUP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF94616
OEM No: 94616
Weight (lbs): 0.08
Weight (kgs): 0.036
Compatible Pump Models:

All 1.5″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93898
OEM No: 93898
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.25″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, OVERLAY/BACKUP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF92973-B
OEM No: 92973-B
Weight (lbs): 0.14
Weight (kgs): 0.064
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM, CREAM

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF90533-B
OEM No: 90533-B
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93459-4
OEM No: 93459-4
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM OVERLAY/BACKUP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF93465
OEM No: 93465
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

mang-bom-aro

DIAPHRAGM OVERLAY

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93111
OEM No: 93111
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.023
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

mang-bom-aro