Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất thích hợp trong công nghệ tích hợp dây truyền sản xuất tự động.

san_xuat_son
  • Bơm chất lỏng là sơn, chất lỏng dung môi ngành sơn, chất phụ gia.
  • Chiết rót đong đếm nguyên liệu, thành phẩm sơn
  • Sản xuất sơn công nghiệp, sơn dân dụng.
  • Đong đếm lượng chất lỏng châm vào bồn, vào bể, vào dây truyền máy.
  • Thay thế việc đong đếm bằng tay như xưởng thủ công
  • Dây truyền sơn, dây truyền xi mạ
  • Sản xuất chất dễ cháy nổ như xăng, cồn

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT