Với các dòng bơm màng Sandpiper phân phối tại công ty TNHH Vimex là dòng bơm màng khí nén phổ biến hiện nay với chất lượng hàng đầu cùng độ bền lâu dài.

Công ty Vimex còn phân phối nhiều loại phụ tùng bơm màng chính hãng như Seats bơm màng Sandpiper sử dụng khi thay thế sửa chữa bơm màng.

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.099.600
OEM No: 722.099.600
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.011
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-mang-sandpiper

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF722.040.110
OEM No: 722.040.110
Weight (lbs): 1.36
Weight (kgs): 0.62
Compatible Pump Models:
 • S20
 • GH2
 • T20
 • EH2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

SEAT, VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.098.600
OEM No: 722.098.600
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.05
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • U1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

SEAT, VALVE

Description:
Material: POLYETHYLENE
Part No: PF722.098.550
OEM No: 722.098.550
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF722.098.110
OEM No: 722.098.110
Weight (lbs): 0.35
Weight (kgs): 0.16
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • T1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.094.600
OEM No: 722.094.600
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: POLYETHYLENE
Part No: PF722.094.550
OEM No: 722.094.550
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

SEAT, VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.091.600
OEM No: 722.091.600
Weight (lbs): 0.34
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • T15
 • X40

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

SEAT, VALVE

Description:
Material: POLYETHYLENE
Part No: PF722.091.550
OEM No: 722.091.550
Weight (lbs): 0.16
Weight (kgs): 0.07
Compatible Pump Models:
 • S15
 • X40

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF722.091.110
OEM No: 722.091.110
Weight (lbs): 1.28
Weight (kgs): 0.58
Compatible Pump Models:
 • S15
 • T15
 • X40
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

SEAT, CHECK BALL

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.090.600
OEM No: 722.090.600
Weight (lbs): 0.66
Weight (kgs): 0.30
Compatible Pump Models:
 • S30
 • X75
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

SEAT, CHECK BALL

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF722.090.365
OEM No: 722.090.365
Weight (lbs): 0.49
Weight (kgs): 0.22
Compatible Pump Models:
 • S30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

SEAT, VALVE (BLUE)

Description:
Material: EPDM
Part No: PF722.090.364
OEM No: 722.090.364
Weight (lbs): 0.42
Weight (kgs): 0.19
Compatible Pump Models:
 • S30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

SEAT, VALVE (YELLOW)

Description:
Material: FKM
Part No: PF722.090.363
OEM No: 722.090.363
Weight (lbs): 0.67
Weight (kgs): 0.31
Compatible Pump Models:
 • S30
 • X75

phu-tung-bom-mang-sandpiper-13

SEAT, CHECK BALL

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF722.090.360
OEM No: 722.090.360
Weight (lbs): 0.47
Weight (kgs): 0.21
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30
 • X75

phu-tung-bom-mang-sandpiper-14

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF722.079.552
OEM No: 722.079.552
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-15

SEAT, VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF722.040.600
OEM No: 722.040.600
Weight (lbs): 0.37
Weight (kgs): 0.17
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • G20
 • ET1

phu-tung-bom-mang-sandpiper-16

SEAT, VALVE (GREEN)

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF722.040.365
OEM No: 722.040.365
Weight (lbs): 0.27
Weight (kgs): 0.12
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-17

SEAT, VALVE (BLUE)

Description:
Material: EPDM
Part No: PF722.040.364
OEM No: 722.040.364
Weight (lbs): 0.24
Weight (kgs): 0.11
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-18

SEAT, VALVE (YELLOW)

Description:
Material: FKM
Part No: PF722.040.363
OEM No: 722.040.363
Weight (lbs): 0.39
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2

phu-tung-bom-mang-sandpiper-19

SEAT, VALVE (RED)

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF722.040.360
OEM No: 722.040.360
Weight (lbs): 0.27
Weight (kgs): 0.12
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • G20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-20

SEAT, CHECK VALVE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF722.040.110
OEM No: 722.040.110
Weight (lbs): 1.36 lg
Weight (kgs): 0.62 kg
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-mang-sandpiper-21