Bơm màng hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành gốm sứ, đặc biệt là các liệt kê dưới đây

San-xuat-giay
  • Sản xuất giấy ăn
  • Sản xuất cuộn
  • Sản xuất giấy in
  • Sản xuất sách vở
  • Sản xuất giấy công nghiệp

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT