Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất thích hợp trong công nghệ tích hợp dây truyền sản xuất tự động.

aefbdf4f1615a602d7f67e8a1fce1781
  • Bơm chất lỏng là dung dịch hóa chất tẩy rửa bề mặt thép.
  • Chiết rót đong đếm nguyên liệu, thành phẩm.
  • Sản xuất thép cán, thép đặc, thép cuộn
  • Đong đếm lượng chất lỏng châm vào bồn, vào bể, vào dây truyền máy.
  • Thay thế việc đong đếm bằng tay như xưởng thủ công
  • Ngành phụ gia hỗ trợ sản xuất thép

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT