Bơm màng Sandpiper phân phối tại công ty TNHH Vimex là dòng bơm màng hàng đầu hiện nay với chất lượng cao, thương hiệu phổ biến hàng đầu hiện nay. Ngoài các dòng bơm màng hàng đầu công ty Vimex còn phân phối các loại phụ tùng bơm màng như Seals bơm màng Sandpiper chuyên dùng để thay thế sửa chữa cho các dòng bơm màng Sandpiper.

SEAL, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.051.600
OEM No: 720.051.600
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-tung-sandpiper

SEAL, MANIFOLD

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.046.600
OEM No: 720.046.600
Weight (lbs): 0.004
Weight (kgs): 0.002
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-tung-sandpiper-1

SEAL, MANIFOLD SPACER

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.038.600
OEM No: 720.038.600
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-tung-sandpiper-2

SEAL, MANIFOLD SPACER

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.037.600
OEM No: 720.037.600
Weight (lbs): 0.018
Weight (kgs): 0.008
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-tung-sandpiper-3

SEAL, MANIFOLD SPACER

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.044.600
OEM No: 720.044.600
Weight (lbs): 0.008
Weight (kgs): 0.004
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-tung-sandpiper-4

SEAL, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: 720.061.608
OEM No: PF720.061.608
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.010
Compatible Pump Models:
 • S15
 • X40

phu-tung-bom-tung-sandpiper-5

SEAL, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.060.608
OEM No: 720.060.608
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S20
 • GH2
 • EH2

phu-tung-bom-tung-sandpiper-6

SEAL, CHECK VALVE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.047.600
OEM No: 720.047.600
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-tung-sandpiper-7

SEAL, MANIFOLD

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.045.600
OEM No: 720.045.600
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-tung-sandpiper-8

SEAL, VALVE MODULE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.041.600
OEM No: 720.041.600
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S20

phu-tung-bom-tung-sandpiper-9

SEAL, VALVE MODULE

Description:
Material: PTFE
Part No: PF720.035.600
OEM No: 720.035.600
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S15

phu-tung-bom-tung-sandpiper-10

SEAL, U. CUP SHAFT

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF720.012.360
OEM No: 720.012.360
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05
 • T1
 • T4

phu-tung-bom-tung-sandpiper-11

SEAL, SHAFT

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF720.010.375
OEM No: 720.010.375
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • S1
 • S2
 • SB1
 • SB2
 • SE
 • SSB
 • ST1
 • ST2
 • T1F
 • U1F
 • X25
 • ET1
 • G1F
 • HDF1
 • HDF2

phu-tung-bom-tung-sandpiper-12

SEAL, U. CUP

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF720.004.360
OEM No: 720.004.360
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S15/20/30
 • G20
 • G30
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB4
 • HDF2
 • HDF3
 • HDF4
 • S2
 • S3
 • SH2
 • SS
 • SSB
 • ST1
 • ST4
 • T15
 • T20
 • T30
 • TS
 • W09
 • W15
 • X40
 • X50
 • X75
 • DMF
 • EH2
 • ET1
 • ET2
 • ET3
 • G15

phu-tung-bom-tung-sandpiper-13