Các thiết bị bơm trong hệ thống xử lý nước thải nhỏ

Nước thải sinh hoạt là loại nước thải phát sinh từ các khu nhà bếp, khu nhà ăn, tắm giặt, vệ sinh… các nguồn nước thải này tập trung nhiều...