Bơm màng hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành gốm sứ, đặc biệt là các liệt kê dưới đây

bơm gốm sứ
  • Sản xuất bồn bệt vệ sinh
  • Sản xuất bột hồ gốm sứ
  • Sản xuất, luân chuyển hồ gốm
  • Sản xuất gạch men
  • Sản xuất bột thạch cao

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT