Bơm màng Blagdon là bom mang của Anh. Được xem như một ” Con ngựa làm việc”, bơm màng blagdon được ứng dụng trong những ngành có yêu cầu khắt khe về công việc như ngành: bột giấy, hầm mỏ, hóa chất, xử lý nước thải, gôm sứ……… Hiệu xuất làm việc của bơm màng Blagdon rất cao, có khả

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.