Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành dầu khí

dau-khi
  • Vận chuyển dầu
  • Tách dầu, trưng cất dầu
  • Làm sạch dầu tràn
  • Nạo vét dầu tàu, làm sạch
  • Chế biến thành phẩm dầu mỏ

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT