Bơm màng hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành gốm sứ, đặc biệt là các liệt kê dưới đây

unnamed
  • Sản xuất gia công tấm thép đóng tàu biển
  • Bơm hóa chất quá trình xử lý thép đóng tầu
  • Xử lý nước, xử lý nước thải tàu biển
  • Bơm vận chuyển chất lỏng, dầu trên tàu biển
  • Sản xuất thiết bị phụ trợ đóng tàu

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT