Bơm màng hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành gốm sứ, đặc biệt là các liệt kê dưới đây

GMP-ap-dung-trong-san-xuat-duoc-pham
  • Sản xuất thuốc trị bệnh
  • Sản xuất dược phẩm
  • Sản xuất thuốc thú y
  • Sản xuất dược phẩm chức năng
  • Sản xuất ngành phụ trợ dược phẩm

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

giay_chung_nhan
  • Tiêu chuẩn châu âu CE
  • Tiêu chuẩn phòng nổ Ex
  • Tiêu chuẩn kinh Doanh PCT
  • Tiêu chuẩn dược phẩm GMP