Công ty TNHH Vimex cung cấp các loại phụ kiện bơm màng Aro với đầy đủ các model phù hợp với từng loại máy bơm màng, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng phụ kiện Aro của khách hàng.

Liên hệ ngay để được tư vấn báo giá miễn phí Hotline: 0911.911.605

Tham khảo các model phụ kiện Aro tại Vimex

KIT-WET, 0.5″ PUMP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF637140-EB
OEM No: 637140-EB
Weight (lbs): 0.24
Weight (kgs): 0.109
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(4) PF93100-E BALL, SANTOPRENE, 3/4 DIAMETER
(2) PF93465 DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(4) PF93763 O RING, BLACK
(2) PF93761 O RING, BLACK
(4) PF93762 O RING # 120 EPR
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

 

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

 

KIT-AIR, 0.5″ PUMP

Description:
Material:
Part No: PF637141
OEM No: 637141
Weight (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.068
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(2) PFY325-117 O RING, BLACK
(4) PF93075 O RING, CREAM
(2) PF77802 SNAP RING
(1) PF93107 GASKET, BLACK
(1) PF93339-1 GASKET, BLACK
(1) PFY325-125 O RING, BLACK
(1) PF94395 U-CUP SEAL
(1) PF96383 U-CUP SEAL
(1) PF93276 INSERT, VALVE, WHITE
(1) PF93275 PLATE, VALVE, WHITE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 0.5″ PUMP

Description:
Material: PTFE
Part No: PF637140-44
OEM No: 637140-44
Weight (lbs): 5.07
Weight (kgs): 2.300
Compatible Pump Models:

COMING SOON

 


Kit Components:
(4) PF93100-4 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF93111 DIAPHRAGM (PTFE) OVERLAY
(2) PF93465 DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(4) PF93265 O RING
(2) PFY328-119 O RING, WHITE
(4) PF94749 O RING # 120 PTFE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 1″ PUMP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF637119-EB-C
OEM No: 637119-EB-C
Weight (lbs): 0.62
Weight (kgs): 0.281
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(4) PF90532-A BALL, SANTOPRENE, 1″ DIAMETER,
(2) PF90533-B DIAPHRAGM, SANTOPRENE, CREAM
(1) PFY330-113 O RING, BLACK
(4) PFY328-14 O RING, WHITE
(4) PF90534 O-RING, BLACK
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 1″ PUMP

Description:
Material: PTFE
Part No: PF637119-44-C
OEM No: 637119-44-C
Weight (lbs): 0.14
Weight (kgs): 0.064
Compatible Pump Models:

COMING SOON

 


Kit Components:
(4) PF90532-4 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF93459-4 DIAPHRAGM (PTFE) OVERLAY
(2) PF92973-B DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(1) PFY330-113 O RING, BLACK
(4) PFY328-14 O RING, WHITE
(4) PFY328-126 O RING, WHITE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-AIR, 1″ PUMP

Description:
Material:
Part No: PF637118-C
OEM No: 637118-C
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(2) PFY325-20 O RING, BLACK
(2) PFY145-25 RING, RETAINING
(1) PF92878 GASKET, BLACK
(1) PFY186-51 PACKING, U-CUP, BLACK
(5) PFY325-214 O RING, BLACK
(6) PFY325-126 O RING, BLACK
(1) PF92004 GASKET, BLACK
(4) PF93075 O RING, CREAM
(2) PF94820 O RING, CREAM
(4) PFY154-41 SCREW,CAP
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro