O-Rings bơm màng Sandpiper là dòng phụ kiện bơm màng  chuyên dùng cho các dòng bơm màng Sandpiper, được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Vimex.

O-RING 1/2 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.101.360
OEM No: 560.101.360
Weight (lbs): 0.001
Weight (kgs): 0.000
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • PB
 • PB1

phu-hien-bom-mang-sandpiper

O-RING 7/16 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.033.360
OEM No: 560.033.360
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/1F/07/10/15/20/30

phu-hien-bom-mang-sandpiper-1

O-RING 5/8 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.026.360
OEM No: 560.026.360
Weight (lbs): 0.00
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-hien-bom-mang-sandpiper-2

O-RING 1/4 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.023.360
OEM No: 560.023.360
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10/1F/15/20/30
 • ET2
 • ET3
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB3
 • HDF2
 • HDF3
 • ST1
 • ST4
 • W09
 • W15
 • ET1

O-RING 1/4 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.023.360
OEM No: 560.023.360
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10/1F/15/20/30
 • ET2
 • ET3
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB3
 • HDF2
 • HDF3
 • ST1
 • ST4
 • W09
 • W15
 • ET1

phu-hien-bom-mang-sandpiper-3

O-RING 1-3/16 ID X 3/32 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.020.360
OEM No: 560.020.360
Weight (lbs): 0.00
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30
 • GH2
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB3
 • HDB4
 • HDF2
 • HDF3
 • HDF4
 • S2
 • S3
 • SH2
 • SS
 • SSB
 • ST1
 • ST4
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • TS
 • U1F
 • W09
 • W15
 • X40
 • X50
 • X75
 • DMF
 • EH2
 • ET1
 • ET2
 • ET3

phu-hien-bom-mang-sandpiper-4

O-RING 5/32 ID X 1/16 CS

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF560.001.360
OEM No: 560.001.360
Weight (lbs): 0.00
Weight (kgs): 0.00
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10/1F/15/20/30
 • DMF
 • ET1
 • G05
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30
 • GH2
 • HDB1
 • HDB2
 • HDB3
 • HDB4
 • HDF1
 • HDF2
 • HDF3
 • HDF4
 • S1
 • S2
 • SB1
 • SB2
 • SE
 • SSB
 • ST1
 • ST2
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • T1
 • T4
 • U1F
 • W09
 • W15
 • X25
 • X40
 • X50
 • X75

phu-hien-bom-mang-sandpiper-5