Công ty TNHH Vimex cung cấp Gaskets bơm màng Aro chất lượng, sản phẩm chính hãng, bảo hành lâu dài, đầy đủ model cho khách lựa chọn. Liên hệ Hotline: 0911.911.605

Tham khảo các model Gaskets bơm màng Aro tại Vimex

SPACER

Description:
Material: ZINC
Part No: PF92876
OEM No: 92876
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.050
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SPACER

Description:
Material: ZINC
Part No: PF92006
OEM No: 92006
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

GASKET, BLACK

Description:
Material: NITRILE/NYLON
Part No: PF92878
OEM No: 92878
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

GASKET, BLACK

Description:
Material: NITRILE/NYLON
Part No: PF92004
OEM No: 92004
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

GASKET, BLACK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF93339-1
OEM No: 93339-1
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SPACER

Description:
Material: ZINC
Part No: PF115959
OEM No: 115959
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

GASKET, BLACK

Description:
Material: SYN-SEAL
Part No: PF93107
OEM No: 93107
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

Xem thêm: Phụ kiện Aro