Phụ kiện bơm màng Aro chính hãng được phân phối trực tiếp bởi công ty TNHH Vimex với giá tốt nhất, bảo hành 12 tháng, giao hàng toàn quốc, miễn phí vận chuyển nội thành. Phụ kiện Aro bao gồm: màng bơm Aro, bi bơm, đế bơm, van bơm

Công ty TNHH Vimex cung cấp các loại phụ kiện bơm màng Aro với đầy đủ các model phù hợp với từng loại máy bơm màng, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng phụ kiện Aro của khách hàng.

Liên hệ ngay để được tư vấn báo giá miễn phí Hotline: 0911.911.605

Tham khảo các model phụ kiện Aro tại Vimex

KIT-WET, 0.5″ PUMP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF637140-EB
OEM No: 637140-EB
Weight (lbs): 0.24
Weight (kgs): 0.109
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(4) PF93100-E BALL, SANTOPRENE, 3/4 DIAMETER
(2) PF93465 DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(4) PF93763 O RING, BLACK
(2) PF93761 O RING, BLACK
(4) PF93762 O RING # 120 EPR
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

 

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

 

KIT-AIR, 0.5″ PUMP

Description:
Material:
Part No: PF637141
OEM No: 637141
Weight (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.068
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(2) PFY325-117 O RING, BLACK
(4) PF93075 O RING, CREAM
(2) PF77802 SNAP RING
(1) PF93107 GASKET, BLACK
(1) PF93339-1 GASKET, BLACK
(1) PFY325-125 O RING, BLACK
(1) PF94395 U-CUP SEAL
(1) PF96383 U-CUP SEAL
(1) PF93276 INSERT, VALVE, WHITE
(1) PF93275 PLATE, VALVE, WHITE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 0.5″ PUMP

Description:
Material: PTFE
Part No: PF637140-44
OEM No: 637140-44
Weight (lbs): 5.07
Weight (kgs): 2.300
Compatible Pump Models:

COMING SOON

 


Kit Components:
(4) PF93100-4 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF93111 DIAPHRAGM (PTFE) OVERLAY
(2) PF93465 DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(4) PF93265 O RING
(2) PFY328-119 O RING, WHITE
(4) PF94749 O RING # 120 PTFE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 1″ PUMP

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF637119-EB-C
OEM No: 637119-EB-C
Weight (lbs): 0.62
Weight (kgs): 0.281
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(4) PF90532-A BALL, SANTOPRENE, 1″ DIAMETER,
(2) PF90533-B DIAPHRAGM, SANTOPRENE, CREAM
(1) PFY330-113 O RING, BLACK
(4) PFY328-14 O RING, WHITE
(4) PF90534 O-RING, BLACK
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-WET, 1″ PUMP

Description:
Material: PTFE
Part No: PF637119-44-C
OEM No: 637119-44-C
Weight (lbs): 0.14
Weight (kgs): 0.064
Compatible Pump Models:

COMING SOON

 


Kit Components:
(4) PF90532-4 BALL, CHECK (PTFE)
(2) PF93459-4 DIAPHRAGM (PTFE) OVERLAY
(2) PF92973-B DIAPHRAGM, SANTOPRENE OVERLAY/
(1) PFY330-113 O RING, BLACK
(4) PFY328-14 O RING, WHITE
(4) PFY328-126 O RING, WHITE
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

KIT-AIR, 1″ PUMP

Description:
Material:
Part No: PF637118-C
OEM No: 637118-C
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

Kit Components:
(2) PFY325-20 O RING, BLACK
(2) PFY145-25 RING, RETAINING
(1) PF92878 GASKET, BLACK
(1) PFY186-51 PACKING, U-CUP, BLACK
(5) PFY325-214 O RING, BLACK
(6) PFY325-126 O RING, BLACK
(1) PF92004 GASKET, BLACK
(4) PF93075 O RING, CREAM
(2) PF94820 O RING, CREAM
(4) PFY154-41 SCREW,CAP
(2) 110100 GREASE, LITHIUM WHITE PST-9333

phu-tung-bom-mang-aro

Phụ tùng bơm màng Aro

Mời quý khách hàng tham khảo bảng báo giá máy bơm màng Aro tại Vimex

Bảng báo giá máy bơm màng Aro tại Vimex

                 BẢNG GIÁ BƠM MÀNG ARO-USA
Stt Model Q
(l/min)
H
(Bar)
Size
V. Liệu Đế bi/bi V. liệu màng  Giá bán (USD)
1 Bơm màng PD01E-HDS-DTT-A 17.4 6.9 174 Acetal PTFE PTFE        406
2 Bơm màng PD01P-HPS-PAA-A 17.4 6.9 1/4 PP Santoprene Santoprene        265
3 Bơm màng PD01P-HPS-PTT-A 17.4 6.9 1/4 PP ptFe ptFe        321
4 Bơm màng PE01P-HPS-PAA-AD0 17.4 6.9 1/4 PP Santoprene Santoprene        321
5 Bơm màng PE01P-HPS-PTT-AD0 17.4 6.9 1/4 PP ptFe ptFe        387
6 Bơm màng PD03P-AKS-KTT 40.1 6.9 3/8 Acetal PVDF / PVDF PTFE        583
7 Bơm màng PD03P-APS-PAA 40.1 6.9 3/8 PP PP / Santoprene Santoprene        438
8 Bơm màng PD03P-APS-STT 40.1 6.9 3/8 PP SS /ptFe ptFe        601
9 Bơm màng PD07P-APS-PAA 56.0 6.9 3/4 PP PP / Santoprene Santoprene        575
10 Bơm màng 66605J-3EB 54.5 6.9 1/2 PP PP/ Santoprene Santoprene        410
11 Bơm màng 666053-3EB 54.5 6.9 1/2 PP PP/ Santoprene Santoprene        411
12 Bơm màng 66605J-344 54.5 6.9 1/2 PP PP/ ptFe ptFe        536
13 Bơm màng 66605K-444 49.0 6.9 1/2 Acetal PVDF/ PTFE PTFE     1,178
14 Bơm màng PE05P-BDS-DTT-BDF 54.5 6.9 1/2 Acetal PTFE PTFE     1,261
15 Bơm màng PD05A-ASS-STT-B 45.4 6.9 1/2 SS SS/PTFE PTFE     1,560
16 Bơm màng PM05R-CSS-SAA-B02 45.4 6.9 1/2 SS Santoprene Santoprene     1,689
17 Bơm màng PM05R-CSS-STT-B02 45.4 6.9 1/2 SS ptFe ptFe     1,742
18 6661A3-3EB-C 177.9 8.3 1 PP PP / Santoprene Santoprene        857
19 6661A3-344-C 177.9 8.3 1 PP PTFE ptFe     1,004
20 6661A4-444-C 177.9 8.3 1 PVDF PVDF PTFE     2,643
21 666100-3C9-C 133.0 8.3 1 Nhôm PP/Hytrel Hytrel        662
22 666100-344-C ( NPT) 133.0 8.3 1 Nhôm pp/pTfe pTfe        857
23 666120-344-C ( BSP) 133.0 8.3 1 Nhôm PP/PTFE PTFE  12.9tr
24 666101-244-C 133.0 8.3 1 SS SS/SS PTFE     1,616
25 PE10A-BAP-FTT-ADF 133.0 8.3 1 Nhôm PTFE PTFE     1,662
26 PE10P-FPS-PTT-ADF 177.9 8.3 1 PP PTFE PTFE     1,811
27 Bơm màng 6661T3-3EB-C 378.5 8.3 1,5 PP PP / Santoprene Santoprene     1,728
28 Bơm màng 6661T3-344-C 378.5 8.3 1,5 PP pp/ptFe ptFe     2,225
29 Bơm màng 666150-144-C 340.7 8.3 1,5 Nhôm Nhôm/PTFE PTFE     1,260
30 Bơm màng 666150-344-C 340.7 8.3 1,5 Nhôm PP/PTFE PTFE     1,313
31 Bơm màng 666150-3EB-C 340.7 8.3 1,5 Nhôm PP / Santoprene Santoprene        906
32 Bơm màng 666170-3EB-C 340.7 8.3 1,5 Nhôm PP / Santoprene Santoprene        906
33 Bơm màng 666150-3C9-C 340.7 8.3 1,5 Nhôm PP/Hytrél Hytrel     1,007
34 Bơm màng 666152-3EB-C 340.7 8.3 1,5 Gang PP / Santoprene Santoprene     1,204
35 Bơm màng 666172-3EB-C 340.7 8.3 1,5 Gang PP / Santoprene Santoprene     1,204
36 Bơm màng 6662A3-3EB-C 548.8 8.3 2 PP PP / Santoprene Santoprene     2,075
37 Bơm màng 6662A3-344-C 548.8 8.3 2 PP pp/ptFe ptFe     2,670
38 Bơm màng 666250-9C9-C ( NPT) 651.0 8.3 2 Nhôm Hytrel/Hytrel Hytrel     1,421
39 Bơm màng 666250-EEB-C 651.0 8.3 2 Nhôm Santoprene Santoprene     1,383
40 Bơm màng 666250-144-C 651.0 8.3 2 Nhôm Nhôm/PTFE ptFe     1,586
41 Bơm màng 666270-9C9-C (BSP) 651.0 8.3 2 Nhôm Hytrel/Hytrel Hytrel     1,421
42 Bơm màng 666252-544-C 651.0 8.3 2 Gang Gang/pTFE pTfe     2,359
43 Bơm màng 666272-544-C 651.0 8.3 2 Gang Gang/PTFE PTFE     2,359
44 Bơm màng 666270-EEB-C 651.0 8.3 2 Nhôm Santoprene Santoprene     1,383
45 Bơm màng 666270-144-C 651.0 8.3 2 Nhôm Nhôm/PTFE ptFe     1,586
46 Bơm màng 66625B-244-C 651.0 8.3 2 SS SS/SS PTFE     4,531
47 Bơm màng PD20S-FSS-STT-B 651.0 8.3 2 SS SS/SS PTFE     9,777
48 Bơm màng PD20A-AAP-AAA-B 651.0 8.3 2 Nhôm Santoprene Santoprene
49 Bơm màng PD20A-AAP-GGG-B 651.0 8.3 2 Nhôm Nitrile Nitrile
50 Bơm màng 666300-EEB-C 897.0 8.3 3 Nhôm Santoprene Santoprene     1,820
51 Bơm màng 666300-144-C 897.0 8.3 3 Nhôm Nhôm/PTFE ptFe     2,216
52 Bơm màng 666300-9C9-C 897.0 8.3 3 Nhôm Hytrel/Hytrel Hytrel     2,172
53 Bơm màng 666320-EEB-C 897.0 8.3 3 Nhôm Santoprene Santoprene     1,820
54 Bơm màng 666320-144-C 897.0 8.3 3 Nhôm Nhôm/PTFE ptFe     2,216
55 Bơm màng 666320-9C9-C 897.0 8.3 3 Nhôm Hytrel/Hytrel Hytrel     2,172
56 Bơm màng 666320-G22-C 897.0 8.3 3 Nhôm Nitril Nitril     2,036
57 Bơm màng PD30A-BAP-GGG-C 897.0 8.3 3 Nhôm Nitril Nitril     2,241
58 Bơm màng 66630B-EEB-C 897.0 8.3 3 SS Santoprene Santoprene
59 Bơm màng 66630B-244-C 897.0 8.3 3 SS SS/SS ptFe     8,088
60 Controller 651763-AP-2 bộ đk ( 02 bơm)     2,713

Công ty TNHH Vimex cung cấp máy bơm màng và phụ tùng máy bơm màng chính hãng, chúng tôi có nhiều năm kinh nhiệm trên thi trường cũng như có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao cam kết hỗ trợ miễn phí cho khách hàng mọi vấn đề.

Mọi chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Vimex 0989775196 để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!