Gaskets bơm màng Sandpiper là loại phụ tùng bơm màng được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Vimex được sử dụng khi thay thế, sửa chữa các loại bơm màng Sandpiper với độ chính xác cao cùng độ bền lâu dài.

INNER CHAMBER GASKET

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.107.360
OEM No: 360.107.360
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper

GASKET, PILOT VALVE

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.114.360
OEM No: 360.114.360
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.024
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

GASKET, PILOT VALVE

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.108.360
OEM No: 360.108.360
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

GASKET, INNER CHAMBER

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.105.360
OEM No: 360.105.360
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S15/20/30
 • T15
 • T20
 • T30
 • X40
 • X75
 • G15
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

GASKET, AIR INLET

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.104.379
OEM No: 360.104.379
Weight (lbs): 0.10
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

GASKET, AIR INLET – ORDER INTERCHANGEABLE PART PF360.104.379

Description:
Material:
Part No: PF360.104.360
OEM No: 360.104.360
Weight (lbs): 0.10
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • PB

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

GASKET, PILOT VALVE

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.103.360
OEM No: 360.103.360
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T20
 • T30
 • T15
 • T1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

GASKET, MAIN AIR VALVE

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.102.360
OEM No: 360.102.360
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

GASKET, PILOT VALVE

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.101.360
OEM No: 360.101.360
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

GASKET, AIR END CAP

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.100.379
OEM No: 360.100.379
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

GASKET, AIR END CAP – ORDER INTERCHANGEABLE PART PF360.100.379

Description:
Material:
Part No: PF360.100.360
OEM No: 360.100.360
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

GASKET, SPACER

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.099.360
OEM No: 360.099.360
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

GASKET, MAIN AIR VALVE BODY

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF360.093.360
OEM No: 360.093.360
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

Công ty TNHH Vimex còn phân phối nhiều loại bơm màng hàng đầu hiện nay như bơm màng TDS, Aro, Husky, Jofee và nhiều thượng hiệu nổi tiếng khác.