Tìm hiểu nguyên lý làm việc của máy bơm màng

Nguyên lý làm việc của máy bơm màng dựa trên nguyên lý hút đẩy chất lỏng với sự chuyển động qua lại của cặp màng bơm bên trong buồng bơm. Máy bơm màng hoạt động qua quy trình tự mồi, quy trình hút chất lỏng và quy trình đẩy chất lỏng. Việc hiểu rõ nguyên […]

Chi tiết