Thực phẩm

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất thích hợp trong công nghệ tích hợp dây truyền sản xuất tự động. Bơm chất lỏng là dung dịch thực phẩm như dầu ăn, súp, siro. Chiết rót đong đếm nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm Sản xuất bánh kẹo, nước ngọt, nước giải khát Đong đếm lượng chất […]

Chi tiết