BƠM MÀNG BỊ SỰ CỐ KHÔNG HÚT ĐƯỢC

Clip video

  • Hiện trạng: bơm màng vận hành bình thường (nhịp vẫn tạch tạch). Nhưng không thể hút nước lên được. Tiến hành mồi nước vào thì bơm vận hành được bình thường.

  • Nguyên nhân: Khả năng hút của bơm không đảm bảo khả năng hút sâu 5m. Do hiện tượng thiếu khí nén cấp cho bơm (giống như điện yếu trong bơm điện). Tiến hành đo áp suất khí nén ngay tại đường vào của bơm thì áp suất ở dưới mức 2kg/cm2 (2bar) khi bơm vận hành.
  • Khắc phục: Nâng cấp đường ống dẫn khí từ DN10 lên DN12, thay van điện từ 3/8’’ lên ½’’
  • Tiến hành test thử bơm tại xưởng kết quả bơm hút tốt.

  • Tiến hành : bơm đã vận hành tốt, hút nước lên rất mạnh mẽ