Tìm hiểu về bơm màng

1. Cấu tạo chung của bơm màng Cấu tạo bơm màng Các bộ phận chính của bơm màng gồm 4 bộ phận như sau: Các bộ phận cấu tạo bơm màng Cổng kết nối của bơm màng (1) với ống dẫn chất lỏng: gồm hai cổng hút và xả. Cổng hút và xả được lắp ghép với […]

Chi tiết