Dầu khí

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén rất lý tưởng cho ngành dầu khí Vận chuyển dầu Tách dầu, trưng cất dầu Làm sạch dầu tràn Nạo vét dầu tàu, làm sạch Chế biến thành phẩm dầu mỏ Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm: Tiêu chuẩn châu âu CE Tiêu chuẩn phòng nổ Ex Tiêu chuẩn […]

Chi tiết