phu-van-chia-khi-bom-mang-wilden

Bộ Van chia khí cho bơm màng Wilden

STT Mã sản phẩm (code) Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng việt Giá tham khảo
1 PP15-3800-09-07 Air Valve Brass, M15/T15 Van chia khí $495
2 PP08-2000-07 Air Valve  Brass, M8/T8 Van chia khí $357
3 PP04-2000-07 Air Valve  Brass, M4/T4 Van chia khí $315
4 PP02-2000-07 Air Valve Brass, M2/T2 Van chia khí $203
5 01-2010-20 Air valve assembly, M1/T1 Van chia khí $258

Bộ chia khí được chế tạo bằng vật liệu nhôm hợp kim. Thay thế sửa chữa nhanh gọn giảm thời gian, tiết kiệm chi phí

Miếng gioăng làm kín cho bộ chia khí

STT Mã sản phẩm (code) Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng việt Giá tham khảo
1 PP15-2600-52 Gasket Air Valve, Buna (M15/T15) Mieáng ñeäm van khí $4.50
2 PP08-2600-52 Gasket Air Valve, Buna (M8/T8) Mieáng ñeäm van khí $4.50
3 PP04-2600-52 Gasket Air Valve, Buna  (M4/T4) Mieáng ñeäm van khí $4.50
4 PP02-2600-52 Gasket Air Valve, Buna  (M2/T2) Mieáng ñeäm van khí $4.50
5 PP01-2600-52 Gasket Air Valve, Buna  (M1/T1) Mieáng ñeäm van khí $4.50

Miếng đệm được chế tạo bằng vật liệu cao su có tên khoa học là Buna làm kín rất tốt.

Các O-ring cho bơm màng khí nén Wilden

STT Mã sản phẩm (code) Mô tả tiếng Anh Mô tả tiếng việt Giá tham khảo
18 PP15-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE (M15/T15) Roon đế teflon $11.38
20 PP15-3200-52 Center Block O-Ring, Buna  (M15/T15) Roon làm kín $4.5
21 PP15-3210-55-225 Glyd Ring (M15/T15) Roon cốt mang $14.50
22 PP08-3520-52 Center Block O-Ring, Buna  (M8/T8) Oring trung tâm block $4.50
23 PP08-3210-55-225 Glyd Ring (M8/T8) Roon cốt mang $11.75
24 PP08-1200-60-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton, Champ (M8/T8) Roon đế bi Viton $18.25
25 PP08-1200-52-500 Valve Seat O-Ring, Buna (M8/T8) Roon đế bi buna $4.50
26 PP08-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE (M8/T8) Roon đế teflon $9.25
27 PP08-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna, Champ  (M8/T8) oring kết hợp buna $4.50
0 PP04-1200-60-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton (M4/T4) oring đế bi Viton $14.50
21 PP04-1200-52-500 Valve Seat O-Ring, Buna (M4/T4) Oring đế bi buna $4.50
22 PP04-1200-55 Valve Seat O-Ring, teflon (M4/T4) oring đế bi buna $7.00
23 PP04-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna (M4/T4) oring kết hợp buna $4.50
25 PP08-3210-55-225 Glyd Ring (M4/T4) Roon cốt màng $11.75
21 PP02-1200-60-400 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton, Champ  (M2/T2) oring đế bi Viton $13.25
22 PP02-1200-52 Valve Seat O-Ring, Buna (M2/T2) Oring đế bi buna $4.50
23 PP02-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE (M2/T2) oring đế teflon $7.00
24 PP02-1300-58-400 Manifold O-Ring, Santoprene  (M2/T2) Oring kết hợp- santo $7.63
25 PP02-3200-52 Center Block O-Ring, Buna (M2/T2) oring trung tâm block-buna $4.50
26 PP02-3210-55-225 Glyd Ring (M2/T2) Roon cốt màng $11.38
2 PP01-1200-60-520 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton (M1/T1) oring đế bi Viton $13.25
23 PP01-1200-52 Valve Seat O-Ring, Buna (M1/T1) oring đế bi buna $7.00
24 PP01-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE (M1/T1) oring đế teflon $7.50
25 PP01-1300-55 Manifold O-Ring, PTFE (M1/T1) Oring kết hợp -teflon $7.50
26 PP01-3220-55 glyd ring (M1/T1) Roon cốt màng $14.50

Ngoài các phụ kiện trên còn có nhiều phụ kiện bơm màng khác, Quý khách vui lòng liên hệ công ty để được tư vấn trực tiếp