Các loại phụ tùng bơm màng Sandpiper được phân phối tại công ty TNHH Vimex là những loại phụ tùng bơm màng được sử dụng để thay thế cho các loại bơm màng Sandpiper khi sửa chữa, thay thế.

Plates bơm màng Sandpiper là phụ tùng bơm màng Sandpiper  được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Vimex với nguồn gốc chính hãng, chất lượng hàng đầu.

PAD, WEAR-DIAPHRAGM PLATE

Description:
Material: FKM
Part No: PF570.009.363
OEM No: 570.009.363
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.045
Compatible Pump Mod

phu-tung-bom-mang

DIAPHRAGM PLATE

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF612.204.552
OEM No: 612.204.552
Weight (lbs): 0.51
Weight (kgs): 0.23
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-1

PLATE, INNER DIAPHRAGM

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.200.157
OEM No: 612.200.157
Weight (lbs): 0.514
Weight (kgs): 0.233
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-2

PLATE, DIAPHRAGM INNER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.195.157
OEM No: 612.195.157
Weight (lbs): 1.06
Weight (kgs): 0.480
Compatible Pump Models:
 • S15/20
 • T15
 • X40
 • G15
 • G20

phu-tung-bom-mang-3

PLATE, DIAPHRAGM INNER PLATE

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF612.195.010
OEM No: 612.195.010
Weight (lbs): 3.30
Weight (kgs): 1.50
Compatible Pump Models:
 • S15/20
 • G20
 • T20
 • X40
 • G15

phu-tung-bom-mang-4

PLATE, DIAPHRAGM OUTER ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.194.157
OEM No: 612.194.157
Weight (lbs): 1.36
Weight (kgs): 0.62
Compatible Pump Models:
 • S20/30

phu-tung-bom-mang-5

PLATE, DIAPHRAGM OUTER ASSEMBLY

Description:
Material: SS 316
Part No: PF612.194.110
OEM No: 612.194.110
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S20/30

phu-tung-bom-mang-6

PLATE, DIAPHRAGM OUTER ASSEMBLY

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF612.194.010
OEM No: 612.194.010
Weight (lbs): 3.52
Weight (kgs): 1.60
Compatible Pump Models:
 • S20/30

phu-tung-bom-mang-7

PLATE, DIAPHRAGM INNER ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.192.157
OEM No: 612.192.157
Weight (lbs): 1.38
Weight (kgs): 0.63
Compatible Pump Models:
 • S20/30
 • T20
 • T30
 • X75
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-8

PLATE, DIAPHRAGM INNER

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF612.192.010
OEM No: 612.192.010
Weight (lbs): 3.30
Weight (kgs): 1.50
Compatible Pump Models:
 • S20/30
 • G20
 • T20
 • X75
 • G30

phu-tung-bom-mang-9

PLATE, DIAPHRAGM INNER

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF612.177.330
OEM No: 612.177.330
Weight (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.07
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-10

PLATE ASSEMBLY (612.107.157 & 807.091.330)

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.108.157
OEM No: 612.108.157
Weight (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-11

PLATE ASSEMBLY (612.100.110 & 807.048.33O)

Description:
Material: SS 316
Part No: PF612.101.110
OEM No: 612.101.110
Weight (lbs): 0.92
Weight (kgs): 0.42
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-12

PLATE ASSEMBLY (612.088.110 & 807.026.330)

Description:
Material: SS 316
Part No: PF612.097.110
OEM No: 612.097.110
Weight (lbs): 2.02
Weight (kgs): 0.92
Compatible Pump Models:
 • S15/20
 • T4

phu-tung-bom-mang-13

PLATE, DIAPHRAGM OUTER

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF612.091.552
OEM No: 612.091.552
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-14

PLATE, DIAPHRAGM PLATE WITH STUD ORDER INTERCHANGEABLE PART PF612.091.110

Description:
Material:
Part No: PF612.091.157
OEM No: 612.091.157
Weight (lbs): 0.09
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S05

PLATE, OUTER DIAPHRAGM PLATE ASSEMBLY

Description:
Material: SS 316
Part No: PF612.091.110
OEM No: 612.091.110
Weight (lbs): 0.20
Weight (kgs): 0.09
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-15

PLATE, DIAPHRAGM PLATE ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF612.039.157
OEM No: 612.039.157
Weight (lbs): 0.79
Weight (kgs): 0.36
Compatible Pump Models:
 • S15/20

phu-tung-bom-mang-16

PLATE, DIAPHRAGM PLATE ASSEMBLY

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF612.039.010
OEM No: 612.039.010
Weight (lbs): 2.16
Weight (kgs): 0.98
Compatible Pump Models:
 • S15/20
 • T4

phu-tung-bom-mang-17

PLATE, DIAPHRAGM INNER

Description:
Material: ZINC PLATED STEEL
Part No: PF612.022.330
OEM No: 612.022.330
Weight (lbs): 0.44
Weight (kgs): 0.20
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • S1
 • S2
 • SB1
 • SB2
 • SE
 • SSB
 • ST1
 • ST2
 • T1F
 • U1F
 • X25
 • ET1
 • G1F
 • HDF1
 • HDF2

phu-tung-bom-mang-18