Bơm màng Sandpiper là dòng bơm màng hàng đầu hiện nay được phân phối chính hãng tại công ty TNHH Vimex với đầy đủ các loại phụ tùng bơm màng khi cần thay thế. Manifolds bơm màng Sandpiper là loại phụ kiện được phân phối tại công ty Vimex phù hợp với nhiều loại bơm màng Sandpiper.

CHECK VALVE RETAINER ASSEMBLY

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF670.048.552
OEM No: 670.048.552
Weight (lbs): 0.13
Weight (kgs): 0.06
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-mang-sandpiper

MANIFOLD

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF518.179.552
OEM No: 518.179.552
Weight (lbs): 1.0
Weight (kgs): 0.45
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

ELBOW, SUCTION

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF312.113.552
OEM No: 312.113.552
Weight (lbs): 1.11
Weight (kgs): 0.50
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

ELBOW

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF312.104.552
OEM No: 312.104.552
Weight (lbs): 0.85
Weight (kgs): 0.36
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

MANIFOLD, DISCHARGE (BSP)

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.176.156E
OEM No: 518.176.156E
Weight (lbs): 1.23
Weight (kgs): 0.560
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • U1F
 • G1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.176.156
OEM No: 518.176.156
Weight (lbs): 1.23
Weight (kgs): 0.56
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • U1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

MANIFOLD, DISCHARGE (BSP)

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.176.110E
OEM No: 518.176.110E
Weight (lbs): 3.08
Weight (kgs): 1.40
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.176.110
OEM No: 518.176.110
Weight (lbs): 3.08
Weight (kgs): 1.40
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • T1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

MANIFOLD, SUCTION (BSP)

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.175.156E
OEM No: 518.175.156E
Weight (lbs): 1.76
Weight (kgs): 0.80
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • U1F
 • G1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

MANIFOLD, SUCTION

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.175.156
OEM No: 518.175.156
Weight (lbs): 1.76
Weight (kgs): 0.80
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • U1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

MANIFOLD, SUCTION(BSP)

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.175.110E
OEM No: 518.175.110E
Weight (lbs): 3.21
Weight (kgs): 1.46
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

MANIFOLD, SUCTION

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.175.110
OEM No: 518.175.110
Weight (lbs): 3.21
Weight (kgs): 1.46
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • T1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.159.110E
OEM No: 518.159.110E
Weight (lbs): 1.98
Weight (kgs): 0.90
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.159.110
OEM No: 518.159.110
Weight (lbs): 1.98
Weight (kgs): 0.90
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-13

MANIFOLD, SUCTION

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.158.110E
OEM No: 518.158.110E
Weight (lbs): 3.96
Weight (kgs): 1.80
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-14

MANIFOLD, SUCTION

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.158.110
OEM No: 518.158.110
Weight (lbs): 3.96
Weight (kgs): 1.80
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-15

MANIFOLD

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.157.157E
OEM No: 518.157.157E
Weight (lbs): 0.88
Weight (kgs): 0.40
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-16

MANIFOLD

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.157.157
OEM No: 518.157.157
Weight (lbs): 0.88
Weight (kgs): 0.40
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-17

MANIFOLD, DISCHARGE (BSP)

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.152.156E
OEM No: 518.152.156 E
Weight (lbs): 4.00
Weight (kgs): 1.82
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-18

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.152.156
OEM No: 518.152.156
Weight (lbs): 4.00
Weight (kgs): 1.82
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-19

MANIFOLD, DISCHARGE (BSP)

Description:
Material: SS 316
Part No: PF518.152.110E
OEM No: 518.152.110 E
Weight (lbs): 10.87
Weight (kgs): 4.94
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-20

MANIFOLD, SUCTION (BSP)

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.151.156E
OEM No: 518.151.156 E
Weight (lbs): 6.16
Weight (kgs): 2.80
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-21

MANIFOLD, DISCHARGE

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF518.144.156
OEM No: 518.144.156
Weight (lbs): 9.99
Weight (kgs): 4.54
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-22

MANIFOLD (BSP)

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF518.138.552E
OEM No: 518.138.552E
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.05
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-23

ELBOW, DISCHARGE

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF312.112.552
OEM No: 312.112.552
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.05
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-24

ELBOW, DISCHARGE

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF312.111.157
OEM No: 312.111.157
Weight (lbs): 0.88
Weight (kgs): 0.40
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-25

ELBOW

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF312.106.552
OEM No: 312.106.552
Weight (lbs): 0.18
Weight (kgs): 0.08
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-26