Công ty TNHH Vimex chuyên phân phối các dòng bơm màng chính hãng, các dòng bơm màng Sandpiper, phụ kiện bơm màng Sandpiper chính hãng nhập khẩu từ Hoa Kỳ đảm bảo chất lượng và độ bền tốt nhất.

Các loại Chambers bơm màng Sandpiper được phân phối tại công ty Vimex với chất lượng cao, thông số kỹ thuật phù hợp với các loại bơm màng Sandpiper.

CHAMBER, INNER

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF196.177.551
OEM No: 196.177.551
Weight (lbs): 1.70
Weight (kgs): 0.77
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF196.157.552
OEM No: 196.157.552
Weight (lbs): 3.13
Weight (kgs): 1.42
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-1

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.200.156
OEM No: 196.200.156
Weight (lbs): 14.74
Weight (kgs): 6.700
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-2

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF196.178.552
OEM No: 196.178.552
Weight (lbs): 0.66
Weight (kgs): 0.30
Compatible Pump Models:
 • S05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-3

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.173.157
OEM No: 196.173.157
Weight (lbs): 2.29
Weight (kgs): 1.04
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • U1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-4

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.173.157

Description:
Material:
Part No: PF196.173.156
OEM No: 196.173.156
Weight (lbs): 2.29
Weight (kgs): 1.04
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-5

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: SS 316
Part No: PF196.173.110
OEM No: 196.173.110
Weight (lbs): 6.47
Weight (kgs): 2.94
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F
 • T1F

phu-tung-bom-mang-sandpiper-6

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.171.157
OEM No: 196.171.157
Weight (lbs): 2.20
Weight (kgs): 1.00
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-7

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: SS 316
Part No: PF196.171.110
OEM No: 196.171.110
Weight (lbs): 3.52
Weight (kgs): 1.60
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-sandpiper-8

CHAMBER, INNER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.170.157
OEM No: 196.170.157
Weight (lbs): 4.28
Weight (kgs): 1.95
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • T15
 • X40

phu-tung-bom-mang-sandpiper-9

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.169.157
OEM No: 196.169.157
Weight (lbs): 5.94
Weight (kgs): 2.70
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-10

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: SS 316
Part No: PF196.169.110
OEM No: 196.169.110
Weight (lbs): 17.38
Weight (kgs): 7.90
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • T15

phu-tung-bom-mang-sandpiper-11

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF196.169.010
OEM No: 196.169.010
Weight (lbs): 17.38
Weight (kgs): 7.90
Compatible Pump Models:
 • S15
 • X40

phu-tung-bom-mang-sandpiper-12

CHAMBER, INNER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.168.157
OEM No: 196.168.157
Weight (lbs): 3.85
Weight (kgs): 1.75
Compatible Pump Models:
 • S20
 • G20
 • T20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-13

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.167.157

Description:
Material:
Part No: PF196.167.156
OEM No: 196.167.156
Weight (lbs): 8.36
Weight (kgs): 3.80
Compatible Pump Models:
 • S20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-14

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.167.157
OEM No: 196.167.157
Weight (lbs): 8.36
Weight (kgs): 3.80
Compatible Pump Models:
 • S20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-15

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: SS 316
Part No: PF196.167.110
OEM No: 196.167.110
Weight (lbs): 22.00
Weight (kgs): 10.00
Compatible Pump Models:
 • S20
 • G20
 • T20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-16

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: CAST IRON
Part No: PF196.167.010
OEM No: 196.167.010
Weight (lbs): 24.20
Weight (kgs): 11.00
Compatible Pump Models:
 • S20

phu-tung-bom-mang-sandpiper-17

CHAMBER, INNER

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF196.165.157
OEM No: 196.165.157
Weight (lbs): 9.90
Weight (kgs): 4.50
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30
 • T30
 • X75

phu-tung-bom-mang-sandpiper-18

Chamber, Outer – Order interchangeable part PF196.200.156

Description:
Material:
Part No: PF196.164.156
OEM No: 196.164.156
Weight (lbs): 14.74
Weight (kgs): 6.70
Compatible Pump Models:
 • S30

phu-tung-bom-mang-sandpiper-19

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: SS 316
Part No: PF196.164.110
OEM No: 196.164.110
Weight (lbs): 125.40
Weight (kgs): 57.00
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30
 • T30
 • X75

phu-tung-bom-mang-sandpiper-20

CHAMBER, OUTER

Description:
Material: DUCTILE IRON
Part No: PF196.164.015
OEM No: 196.164.015
Weight (lbs): 42.90
Weight (kgs): 19.50
Compatible Pump Models:
 • S30
 • X75

phu-tung-bom-mang-sandpiper-21