Máy thổi khí Dargang, quạt thổi khí Dargang xuất xứ Đài loan

Có kết cấu dạng con sò

  • Thường được dùng để hút chân không hoặc cung cấp oxy, trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản
  • Cánh quạt gió hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, độ ồn thấp

 Các model

STT

   Model

Static pressure
Vacuum/Compressor
(mbar)
Max Airflow
(m3/min)
Noise
(dB)A
Công
Suất
Đường Kính
Ống ra
01
DG-100-11
0.18 Kw
1”
50/40
1.0
52
02
DG-200-11
0.40 Kw
1 ¼”
110/130
1.5
58
03
DG-300-11
0.75 Kw
1 ½”
140/150
2.6
63
04
DG-300-31
1.10 Kw
1 ½”
160/190
2.6
63
05
DG-400-31
1.50 Kw
2”
180/190
3.7
70
06
DG-230-11
0.75 Kw
1 ¼”
180/220
1.6
60
07
DG-330-11
1.50 Kw
1 ½”
240/250
2.6
66
01
DG-100-16
0.18 Kw
1”
50/60
1.0
52
02
DG-200-16
0.40 Kw
1 ¼”
110/130
1.5
58
03
DG-300-16
0.75 Kw
1 ½”
140/140
2.6
63
04
DG-300-26
0.90 Kw
1 ½”
165/180
2.6
63
05
DG-300-36
1.30 Kw
1 ½”
175/200
2.6
63
06
DG-400-16
0.90 Kw
2”
130/120
3.7
70
07
DG-400-26
1.30 Kw
2”
180/180
3.7
70
08
DG-400-36
1.75 Kw
2”
210/220
3.7
70
09
DG-400-46
2.20 Kw
2”
220/270
3.7
70
10
DG-600-16
2.20 Kw
2”
220/210
5.5
72
11
DG-600-26
3.40 Kw
2”
255/270
5.5
72
12
DG-600-36
4.00 Kw
2”
270/320
5.5
72
13
DG-800-16
5.50 Kw
2 ½”
270/290
9.5
74
14
DG-800-26
7.50 Kw
2 ½”
295/390
9.5
74
15
DG-900-16
9.00 Kw
4”
200/190
18.9
76
16
DG-900-26
13.0 Kw
4”
290/270
18.9
76
17
DG-900-36
20.0 Kw
4”
350/440
18.9
76
18
DG-230-16
0.75 Kw
1 ¼”
200/240
1.6
60
19
DG-330-16
1.75 Kw
1 ½”
275/300
2.6
66
20
DG-330-26
2.20 Kw
1 ½”
320/390
2.6
66
21
DG-430-16
3.40 Kw
2”
345/410
3.7
74
22
DG-430-26
4.00 Kw
2”
355/460
3.7
74
23
DG-630-26
4.00 Kw
2”
350/350
5.5
75
24
DG-630-36
5.50 Kw
2”
410/500
5.5
75
25
DG-630-46
7.50 Kw
2”
420/580
5.5
75
26
DG-830-16
7.50 Kw
2 ½”
350/350
9.5
76
27
DG-830-26
13.0 Kw
2 ½”
430/600
9.5
76
28
DG-830-36
20.0 Kw
2 ½”
450/700
9.6
76
29
DG-840-16
7.50 Kw
2 ½”
180/145
14.2
76
30
DG-840-26
13.0 Kw
2 ½”
250/250
14.2
76
31
DG-840-36
20.0 Kw
2 ½”
300/300
14.2
76

Xem thêm: Quạt Thổi Khí SC402Quạt thổi khí SC501