Chúng tôi là đơn vị cung cấp O-Rings bơm màng Aro chính hãng, độc quyền tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi cam kết làm hài lòng mọi khách hàng kể cả các doanh nghiệp lớn nhỏ cho đến người sử dụng cá nhân.

Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí về các loại máy bơm màngphụ kiện màng bơm Aro. Hotline: 0911.911.605

Các model O-Rings bơm màng Aro tại Vimex

O-RING

Description:
Material: EPR
Part No: PF93762
OEM No: 93762
Weight (lbs): 0.002
Weight (kgs): 0.001
Compatible Pump Models:

oring-bom-mang-aro

O-RING

Description:
Material: PU
Part No: PF93119
OEM No: 93119
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

oring-bom-mang-aro

O-RING

Description:
Material: PU
Part No: PF93118
OEM No: 93118
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009

Compatible Pump Models:
oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:
Material: EPR
Part No: PF90534
OEM No: 90534
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:
All 1″ ARO® Pumps
oring-bom-mang-aro

O-RING, WHITE

Description:
Material: PTFE
Part No: PFY328-14
OEM No: Y328-14
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:
All 1″ ARO® Pumps
oring-bom-mang-aro
O-RING, WHITE
Description:
Material: PTFE
Part No: PFY328-126
OEM No: Y328-126
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, CREAM

Description:
Material: POLYURETHANE
Part No: PF94820
OEM No: 94820
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, CREAM

Description:
Material: POLYURETHANE
Part No: PF93075
OEM No: 93075
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PFY330-113
OEM No: Y330-113
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PFY325-214
OEM No: Y325-214
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PFY325-20
OEM No: Y325-20
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:

Material: NITRILE
Part No: PFY325-126
OEM No: Y325-126
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, WHITE

Description:

Material: PTFE
Part No: PFY328-119
OEM No: Y328-119
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:

Material: NITRILE
Part No: PFY325-125
OEM No: Y325-125
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:

Material: NITRILE
Part No: PFY325-117
OEM No: Y325-117
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009

Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:

Material: NITRILE
Part No: PFY325-111
OEM No: Y325-111
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:

Material: EPR
Part No: PF93763
OEM No: 93763
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING, BLACK

Description:
Material: EPR
Part No: PF93761
OEM No: 93761
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

oring-bom-mang-aro

O-RING

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93265
OEM No: 93265
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

oring-bom-mang-aro