Màng bơm Wilden là dòng phụ tùng bơm màng chuyên dụng dành cho dòng bơm màng Wilden: thương hiệu bơm màng hàng đầu hiện nay với chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong nhiều doanh nghiệp trên cả nước. Công ty TNHH Vimex chuyên phân phối các dòng bơm màng, phụ kiện bơm màng Wilden chính hãng trong đó có các loại màng bơm chính hãng Wilden.

Màng bơm Wilden

  • Màng bơm Wilden chất liệu PTFE

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP15-1010-55 T15, M15 / 3″ 5.518.465 VND mang-bom-Wilden-PTFE
PP08-1010-55 T8, M8 / 2″ 4.414.772 VND
PP04-1010-55 T4, M4 / 1,5″ 3.728.636 VND
PP02-1010-55 T2, M2 / 1″  2.803.977 VND
PP01-1010-55 T1, M1 / 0,5″  2.088.068 VND

 

  • Màng bơm Wilden chất liệu Santo

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP15-1010-58 T15, M15 / 3″ 1.342.329 VND mang-bom-Wilden-Santo
PP08-1010-58 T8, M8 / 2″ 984.375 VND
PP04-1010-58 T4, M4 / 1,5″ 1.014.204 VND
PP02-1010-58 T2, M2 / 1″ 596.590 VND
PP01-1010-58 T1, M1 / 0,5″ 656.250 VND

 

  • Màng bơm Wilden chất liệu Hytrel

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP15-1010-56 T15, M15 / 3″ mang-bom-Wilden-Hytrel
PP08-1010-56 T8, M8 / 2″
PP04-1010-56 T4, M4 / 1,5″
PP01-1010-56 T1, M1 / 0,5″

 

  • Màng bơm Wilden chất liệu Buna

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP15-1010-52 T15, M15 / 3″ 1.610.795 VND mang-bom-Wilden-Buna
PP08-1010-52 T8, M8 / 2″ 1.193.181 VND
PP04-1010-52 T4, M4 / 1,5″ 984.375 VND
PP02-1010-52 T2, M2 / 1″ 1.044.034 VND
PP01-1010-52 T1, M1 / 0,5″ 954.545 VND

 

  • Màng bơm Wilden chất liệu Neo

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP15-1010-51 T15, M15 / 3″ 1.312.500 VND mang-bom-Wilden-Neo
PP08-1010-51 T8, M8 / 2″ 984.375 VND
PP04-1010-51 T4, M4 / 1,5″ 892.568 VND
PP02-1010-51 T2, M2 / 1″ 745.738 VND
PP01-1010-51 T1, M1 / 0,5″ 745.738 VND

 

  • Màng bơm Wilden Backup chất liệu Neo

Mã phụ tùng Model bơm Giá Hình ảnh
PP01-1060-51 T1, M1 / 0,5″ 477.272 VND mang-bom-Wilden-backup-Neo
PP02-1060-51 T2, M2 / 1″ 924.715 VND