Balls bơm màng Sandpiper được cung cấp chính hãng, độc quyền bởi Công ty TNHH Vimex tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết sản phẩm bơm màng chất lượng, giá cả cạnh tranh, bảo hành lâu dài.

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá miễn phí các loại phụ kiện bơm màng. hotline: 0911.911.605

Các model Balls bơm màng Sandpiper tại Vimex

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.042.600
OEM No: 050.042.600
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

bi-bom-mang-sandpiper

BALL, CHECK

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.038.354
OEM No: 050.038.354
Weight (lbs): 0.21
Weight (kgs): 0.095
Compatible Pump Models:

bi-bom-mang-sandpiper-1

BALL, CHECK

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.036.354
OEM No: 050.036.354
Weight (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.068
Compatible Pump Models:

bi-bom-mang-sandpiper-2

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.042.354
OEM No: 050.042.354
Weight (lbs): 0.09
Weight (kgs): 0.04
Compatible Pump Models:
 • S1F

bi-bom-mang-sandpiper-3

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.005.354
OEM No: 050.005.354
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.10
Compatible Pump Models:
 • S15
 • HDB1
 • HDB4
 • X40
 • EH2

bi-bom-mang-sandpiper-4

BALL, CHECK (RED)

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF050.005.360
OEM No: 050.005.360
Weight (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • X40

bi-bom-mang-sandpiper-5

BALL, CHECK (YELLOW)

Description:
Material: FKM
Part No: PF050.005.363
OEM No: 050.005.363
Weight (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models:
 • S15
 • HDB1.5

bi-bom-mang-sandpiper-6

BALL, CHECK (BLUE)

Description:
Material: EPDM
Part No: PF050.005.364
OEM No: 050.005.364
Weight (lbs): 0.33
Weight (kgs): 0.15
Compatible Pump Models:
 • S15
 • HDB1.5
 • SH2
 • EH2

bi-bom-mang-sandpiper-7

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF050.005.365
OEM No: 050.005.365
Weight (lbs): 0.66
Weight (kgs): 0.30
Compatible Pump Models:
 • S15
 • HDB4
 • X40

bi-bom-mang-sandpiper-8

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.010.600
OEM No: 050.010.600
Weight (lbs): 0.44
Weight (kgs): 0.20
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • GH2
 • HDB1
 • HDB4
 • ST1
 • EH2
 • ST4
 • T15
 • X40

bi-bom-mang-sandpiper-9

BALL, CHECK

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.014.354
OEM No: 050.014.354
Weight (lbs): 0.79
Weight (kgs): 0.36
Compatible Pump Models:
 • S30
 • HDB4
 • X75
 • HDB3

bi-bom-mang-sandpiper-10

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF050.014.360
OEM No: 050.014.360
Weight (lbs): 1.26
Weight (kgs): 0.57
Compatible Pump Models:
 • S30
 • G30
 • HDB3
 • X75
 • ET3

BALL, CHECK

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF050.014.365
OEM No: 050.014.365
Weight (lbs): 1.27
Weight (kgs): 0.58
Compatible Pump Models:
 • S30
 • ET3
 • HDB4
 • X75

\

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.015.600
OEM No: 050.015.600
Weight (lbs): 1.98
Weight (kgs): 0.90
Compatible Pump Models:
 • S30
 • ET3
 • G30
 • HDB3
 • HDB4
 • T30
 • X75

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.017.354
OEM No: 050.017.354
Weight (lbs): 0.40
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • HDB2
 • SB2
 • EH2

BALL, CHECK (RED-2 DOTS)

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF050.017.360
OEM No: 050.017.360
Weight (lbs): 0.58
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • G20

BALL, CHECK (BLUE-2 DOTS)

Description:
Material: EPDM
Part No: PF050.017.364
OEM No: 050.017.364
Weight (lbs): 0.58
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • EH2
 • SH2

BALL, CHECK (GREEN-2 DOTS)

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF050.017.365
OEM No: 050.017.365
Weight (lbs): 0.57
Weight (kgs): 0.26
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET2
 • S1F

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.018.600
OEM No: 050.018.600
Weight (lbs): 0.86
Weight (kgs): 0.39
Compatible Pump Models:
 • S20
 • ET1
 • ET2
 • G20
 • GH2
 • HDB2
 • EH2
 • T20

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.022.600
OEM No: 050.022.600
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05
 • G1F

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.027.354
OEM No: 050.027.354
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S05

BALL, CHECK (RED)

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF050.027.360
OEM No: 050.027.360
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

BALL, CHECK (GREEN)

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF050.027.365
OEM No: 050.027.365
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05

BALL, CHECK (SOLID RED)

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF050.028.354
OEM No: 050.028.354
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F /07/10

BALL, CHECK (RED)

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF050.028.360
OEM No: 050.028.360
Weight (lbs): 0.05
Weight (kgs): 0.02
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • G1F

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF050.039.600
OEM No: 050.039.600
Weight (lbs): 2.20
Weight (kgs): 1.00
Compatible Pump Models:
 • S30