Vimex tự hào là nhà cung cấp bơm màng Aro giá rẻ, sản phẩm chính hãng, chất lượng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Chúng tôi cam kết bảo hành lâu dài nhất.

Liên hệ ngay để được tư vấn báo giá. Hotline: 0911.911.605

Các model Balls bơm màng Aro tại Vimex

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF96481-4
OEM No: 96481-4
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

0.625″ ARO® Pumps

0.25″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF95826-4
OEM No: 95826-4
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

1.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-1

bi-bom-mang-aro-2

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF95826-2
OEM No: 95826-2
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

1.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-3

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF94103-T
OEM No: 94103-T
Weight (lbs): 1.43
Weight (kgs): 0.649
Compatible Pump Models:

3″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-4

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF94103-G
OEM No: 94103-G
Weight (lbs): 0.62
Weight (kgs): 0.281
Compatible Pump Models:

3″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-6

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93358-4
OEM No: 93358-4
Weight (lbs): 0.64
Weight (kgs): 0.290
Compatible Pump Models:

2″ & 1.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-7

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF93358-2
OEM No: 93358-2
Weight (lbs): 0.4
Weight (kgs): 0.181
Compatible Pump Models:

All 2.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-8

BALL, CHECK

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF93358-1
OEM No: 93358-1
Weight (lbs): 0.49
Weight (kgs): 0.222
Compatible Pump Models:

All 2.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-9

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93278-4
OEM No: 93278-4
Weight (lbs): 0.82
Weight (kgs): 0.372
Compatible Pump Models:

All 1.25″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-10

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF93278-2
OEM No: 93278-2
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 1.25″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-11

BALL, CHECK

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF93278-1
OEM No: 93278-1
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.032
Compatible Pump Models:

All 1.25″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-12

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF92757-4
OEM No: 92757-4
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.100
Compatible Pump Models:

All 1.75″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-13

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF92757-2
OEM No: 92757-2
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1.75″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-14

BALL, CHECK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PF90532-2
OEM No: 90532-2
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-15

BALL, CHECK

Description:
Material: NEOPRENE
Part No: PF90532-1
OEM No: 90532-1
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-16

BALL, 1″ DIAMETER, CREAM

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF90532-A
OEM No: 90532-A
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-18

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF90532-4
OEM No: 90532-4
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-19

BALL, 3/4 DIAMETER, TAN

Description:
Material: SANTOPRENE®
Part No: PF93100-E
OEM No: 93100-E
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-20

BALL, CHECK

Description:
Material: PTFE
Part No: PF93100-4
OEM No: 93100-4
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

bi-bom-mang-aro-21

Xem thêm: Phụ kiện Aro