Vimex cung cấp Air Components bơm màng Sandpiper với đầy đủ các model cho khách hàng lựa chọn. Chúng tôi là đại lý phân phối độc quyền máy bơm màng Sandpiper cùng các loại phụ kiện bơm màng Sandpiper, cam kết giá rẻ và chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Liên hệ để được  tư vấn và báo giá miễn phí. Hotline: 0911.911.605

Các model Air Components bơm màng Sandpiper tại Vimex

SPOOL ASSEMBLY, PILOT VALVE

Description:
Material:
Part No: PF775.055.000
OEM No: 775.055.000
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.012
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-mang-Sandpiper

PLUNGER, ACTUATOR

Description:
Material: SS
Part No: PF620.004.114
OEM No: 620.004.114
Weight (lbs): 0.17
Weight (kgs): 0.077
Compatible Pump Models:

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-1

AIR VALVE ASSEMBLY

Description:
Material:
Part No: PF031.173.000
OEM No: 031.173.000
Weight (lbs): 2.81
Weight (kgs): 1.28
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-2

AIR VALVE ASSEMBLY (NO MUFFLER)

Description:
Material:
Part No: PF031.168.000
OEM No: 031.168.000
Weight (lbs): 0.70
Weight (kgs): 0.32
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-3

AIR VALVE ASSEMBLY W/MUFFLER

Description:
Material:
Part No: PF031.166.000
OEM No: 031.166.000
Weight (lbs): 0.70
Weight (kgs): 0.32
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

AIR VALVE ASSEMBLY (NO MUFFLER)

Description:
Material:
Part No: PF031.141.000
OEM No: 031.141.000
Weight (lbs): 1.45
Weight (kgs): 0.66
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-4

AIR VALVE ASSEMBLY

Description:
Material:
Part No: PF031.140.000
OEM No: 031.140.000
Weight (lbs): 1.76
Weight (kgs): 0.80
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-5

SLEEVE & SPOOL SET

Description:
Material:
Part No: PF031.139.000
OEM No: 031.139.000
Weight (lbs): 0.26
Weight (kgs): 0.12
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T1F/15/20/30
 • U1F X40
 • X75
 • G1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-6

SLEEVE & SPOOL SET

Description:
Material:
Part No: PF031.132.000
OEM No: 031.132.000
Weight (lbs): 0.36
Weight (kgs): 0.16
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-7

SLEEVE ASSEMBLY, PILOT VALVE

Description:
Material:
Part No: PF775.052.000
OEM No: 775.052.000
Weight (lbs): 0.03
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-8

SLEEVE ASSEMBLY, PILOT VALVE

Description:
Material:
Part No: PF755.051.000
OEM No: 755.051.000
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-9

ROD, DIAPHRAGM

Description:
Material: SS
Part No: PF685.063.120
OEM No: 685.063.120
Weight (lbs): 1.12
Weight (kgs): 0.51
Compatible Pump Models:
 • S15/20

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-10

ROD, DIAPHRAGM

Description:
Material: SS
Part No: PF685.060.120
OEM No: 685.060.120
Weight (lbs): 0.40
Weight (kgs): 0.18
Compatible Pump Models:
 • S1F
 • U1F
 • G1F
 • T1F

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-11

ROD, DIAPHRAGM

Description:
Material: SS
Part No: PF685.059.120
OEM No: 685.059.120
Weight (lbs): 1.19
Weight (kgs): 0.54
Compatible Pump Models:
 • S15
 • G15
 • S15
 • T15
 • X40

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-12

ROD, DIAPHRAGM

Description:
Material: SS
Part No: PF685.058.120
OEM No: 685.058.120
Weight (lbs): 1.14
Weight (kgs): 0.52
Compatible Pump Models:
 • S10/20
 • T20
 • G20

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-13

ROD, DIAPHRAGM

Description:
Material: SS
Part No: PF685.056.120
OEM No: 685.056.120
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.10
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10
 • G05

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-14

MUFFLER

Description:
Material:
Part No: PF530.033.000
OEM No: 530.033.000
Weight (lbs): 0.22
Weight (kgs): 0.10
Compatible Pump Models:
 • S30
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • HDB3
 • HDB4
 • S15
 • S1F
 • S20

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-15

MUFFLER, EXHAUST

Description:
Material: POLYETHYLENE
Part No: PF530.031.550
OEM No: 530.031.550
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-16

MUFFLER, EXHAUST

Description:
Material: POLYETHYLENE
Part No: PF530.028.550
OEM No: 530.028.550
Weight (lbs): 0.06
Weight (kgs): 0.03
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-17

CAP, END

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF165.128.157
OEM No: 165.128.157
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.05
Compatible Pump Models:
 • S05
 • G05

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-18

CAP, END

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF165.127.157
OEM No: 165.127.157
Weight (lbs): 0.16
Weight (kgs): 0.07
Compatible Pump Models:
 • S1F/15/20/30
 • T15
 • T1F
 • T20
 • T30
 • U1F
 • X40
 • X75
 • G15
 • G1F
 • G20
 • G30

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-19

CAP, END

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF165.122.551
OEM No: 165.122.551
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.01
Compatible Pump Models:
 • S05/07/10

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-20

CAP, AIR INLET CAP ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF165.120.157
OEM No: 165.120.157
Weight (lbs): 0.75
Weight (kgs): 0.34
Compatible Pump Models:
 • S1F

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-21

CAP, AIR INLET CAP ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF165.118.157
OEM No: 165.118.157
Weight (lbs): 0.70
Weight (kgs): 0.32
Compatible Pump Models:
 • S15

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-22

CAP, AIR INLET CAP ASSEMBLY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF165.116.157
OEM No: 165.116.157
Weight (lbs): 0.70
Weight (kgs): 0.32
Compatible Pump Models:
 • S20

phu-tung-bom-mang-Sandpiper-23

 

Xem thêm: Phụ kiện Aro