Công ty TNHH Vimex chuyên phân phối chính hãng các loại phụ kiện bơm màng Wilden với da dạng các chủng loại phù hợp với các dòng bơm màng Wilden với chất lượng cùng độ bền cao, thông số kỹ thuật chính xác. Phụ tùng bơm màng Wilden T8 là dòng phụ dùng dùng khi cần thay thế cho dòng bơm màng Wilden T8, M8 kích cỡ cổng kết nối 2″.

Phụ tùng bơm màng Wilden T8

STT Mã phụ tùng Chú thích Tên phụ kiện Giá ( VND )
1 PP08-2000-07 Air Valve, Brass, M8/T8 Van khí 9.232.844
2 PP08-3800-09-07 Shaft, Straight, Non-PTFE, T8 Cốt màng bơm T8 1.242.883
3 PP08-3810-09 Shaft, Pro-Flo, Non-PTFE, P8 Cốt màng bơm P8 1.526.970
4 PP08-3700-01 Piston, Inner, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng trong 852.263
5 PP08-4550-01 Piston, Outer, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng ngoài 1.704.525
6 PP08-1010-51 Diaphragm, Neoprene (lỗ ở giữa lớn) Màng cao su neo 1.171.861
7 PP08-1010-52 Diaphragm, Buna Màng cao su buna 1.420.438
8 PP08-1010-55 Diaphragm, PTFE Màng teflon 5.255.619
9 PP08-1010-58 Diaphragm, Santoprene Màng santo 1.171.861
10 PP08-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup Màng nhựa hytrel 1.420.438
11 PP08-1080-51 Valve Ball, neo Bi cao su neo 3.124.963
12 PP08-1080-52 Valve Ball, Buna Bi cao su buna 337.496
13 PP08-1080-55 Valve Ball, PTFE Bi teflon 1.313.905
14 PP08-1080-58 Valve Ball, Santoprene Bi santo 674.708
15 PP08-1120-51 Valve Seat, Neo Đế bi cao su neo  195.452
16 PP08-1120-52 Valve Seat, Buna Đế bi cao su buna 230.963
17 PP08-1120-58 Valve Seat, Santoprene Đế bi nhựasanto 248.577
18 PP’08-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene Đế bi nhựapoly 781.241
19 PP’08-1120-21-500 Valve Seat, PVDF Đế bi nhựa PVDF 1.597.992
20 PP08-1121-01 Valve Seat, Aluminum Đế bi Nhôm 887.773
21 PP08-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna Miếng đệm van khí 71.022
22 PP08-3520-52 Center Block O-Ring, Buna Oring center block 71.022
23 PP08-3210-55-225 Glyd Ring Roon coát maøng 276.985
24 PP08-1200-60-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton, Champ Roon  đế bi Viton 461.642
25 PP08-1200-52-500 Valve Seat O-Ring, Buna Roon  đế bi buna 71.022
26 PP08-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE Roon đế teflon 205.963
27 PP08-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna, Champ oring manifold buna 71.022
28 PP08-3510-99 Muffler, 3/4″ – PLASTIC Ống pô giảm thanh 1.065.328
29 PP08-7100-08 Clamp Band, Small, Alloy Đĩa kẹp nhỏ 781.241
30 PP08-7300-08 Clamp Band, Large, Alloy Đĩa kẹp lớn 1.242.883

Một số hình ảnh phụ tùng bơm màng Wilden T8

mang-bom-Wilden-pp08-1010-51-neo

Màng bơm Wilden T8 Neo

mang-bom-wilden-pp08-1010-55-ptfe

Màng bơm Wilden T8 PTFE

Ngoài các dòng phụ kiện bơm màng Wilden T8 công ty Vimex còn phân phối nhiều dòng bơm màng, phụ tùng bơm màng của các thương hiệu hàng đầu được sử dụng rộng rãi hiện nay như TDS, Sandpiper, Marathon, Aro và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.