Công ty TNHH Vimex phân phối phụ tùng bơm màng Wilden T4 chính hãng chuyên dùng thay thế sửa chữa cho các dòng bơm màng Wilden T4, M4 kích cỡ cổn kết nối 1,5″. Các phụ tùng bơm màng Wilden T4 tại công ty Vimex luôn có chất lượng cao nhất đảm bảo các thông số kỹ thuật của bơm.

Phụ tùng bơm màng Wilden T4

STT Mã phụ tùng Chú thích Tên phụ tùng Giá (VND)
1 PP04-2000-07 Air Valve, Brass, M4/T4 Van khí 8.167.516
2 PP04-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, T4 Cốt màng bơm T4 2.024.123
3 PP04-3820-03-700 Shaft, Pro-Flo, PTFE, SS Cốt màng bơm P4 1.811.058
4 PP04-3700-08 Piston, Inner, Non-PTFE, Alloy, M4/T4 Đĩa màng trong 621.583
5 PP04-4552-01 Piston, Outer, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng ngoài 905.671
6 PP04-1010-51 Diaphragm, Neoprene Màng cao su neo 923.284
7 pp04-1010-52 Diaphragm, Buna Màng cao su Buna 1.171.861
8 PP04-1010-55 Diaphragm, PTFE Màng teflon 4.438.867
9 PP04-1010-58 Diaphragm, Santoprene Màng santo 1.207.372
10 PP04-1060-56 Diaphragm, Hytrel Backup Màng backup nhựa hytrel 1.207.372
11 PP04-1080-51 Valve Ball, Neo Bi cao su neo 266.474
12 PP04-1080-52 Valve Ball, Buna Bi cao su buna 284.088
13 PP04-1080-58 Valve Ball, santo Bi santo 301.985
14 PP04-1080-55 Valve Ball, PTFE Bi teflon 781.241
15 PP04-1120-51 Valve Seat, Neoprene Đế bi cao su neo 213.066
16 PP04-1120-52 Valve Seat, Buna Đế bi cao su buna 230.963
17 PP’04-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene Đế bi nhựa poly 479.540
18 PP04-1120-21-500 Valve Seat, PVDF Đế bi nhựa PVDF 1.242.883
19 PP04-1121-01 Valve Seat, Aluminum Đế bi nhôm 852.263
20 PP04-1200-60-500 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton oring  đế bi Viton 355.109
21 PP04-1200-52-500 Valve Seat O-Ring, Buna oring  đế bi buna 71.022
22 PP04-1200-55 Valve Seat O-Ring, teflon oring  đế bi buna 142.044
23 PP04-1300-52-500 Manifold O-Ring, Buna oring manifold bua 71.022
24 PP04-3520-52 Center Block Gasket, Buna đệm center block buna 71.022
25 PP08-3210-55-225 Glyd Ring Roon cốt màng 276.985
26 PP04-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna Miếng đệm van khí 71.022
27 PP04-3510-99 Muffler, 3/4″ – PLASTIC Ống pô giảm thanh 1.065.328

Hình ảnh phụ tùng bơm màng Wilden T4

mang-bom-wilden-pp04-1010-52-PTFE

Màng bơm Wilden PTFE T4 PP04-1010-55

mang-bom-wilden-pp04-1010-52-buna

Màng bơm Wilden Buna T4 PP04-1010-52

Ngoài dòng bơm màng Wilden công ty Vimex còn phân phối các dòng bơm màng, phụ tùng bơm màng của các thương hiệu hàng đầu trên thị trường hiện nay như TDS, Aro, Husky, Sandpiper, Marathon và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác.