Công ty Vimex chuyên phân phối chính hãng các loại phụ kiện bơm màng Wilden T2 chính hãng với nguồn gốc nhập khẩu cùng chất lượng hàng đầu và giá thành hợp lý. Phụ kiện bơm màng Wilden T2 chuyên dùng thay thế cho các linh kiện bị hỏng trong quá trình sử dụng các loại bơm màng Wilden T2, M2 kích cỡ cổng kết nối 1″.

Phụ kiện bơm màng Wilden T2

 STT  Mã phụ tùng  Chú thích  Tên phụ tùng  Giá (VND)
1 PP02-2000-07 Air Valve, Brass, M2/T2 Van khí 5.255.619
2 PP02-3800-09-07 Straight Shaft, Non-PTFE, M2 Cốt màng bơm M2  2.414.744
3 PP02-3810-09 Shaft, Non-PTFE, P2 Cốt màng bơm P2 2.414.744
4 PP02-3701-01 Piston, Inner, Non-PTFE, Aluminum Đĩa màng trong  834.649
5 PP02-3751-01 Piston, Inner, PTFE, P1, Aluminum Đĩa màng ngoài 674.708
6 PP02-4550-21-500 Piston, Outer, Non-PTFE, PVDF Đĩa màng ngoài – vật liệu PVDF  1.242.883
7 PP02-1010-51 Diaphragm, Neo Màng cao su neo  887.773
8 PP02-1010-52 Diaphragm, Buna Màng cao su buna 1.242.883
9 PP02-1010-55 Diaphragm, PTFE Màng teflon 3.338.028
10 PP02-1010-58 Diaphragm, Santoprene Màng santo 710.219
11 PP02-1060-51 Diaphragm, Neo Backup Màng cao su neo 1.100.839
12 PP02-1060-56 Diaphragm, Neo Backup Màng cao su neo 1.100.839
12 PP02-1080-51 Valve Ball, neo Bi cao su neo 230.963
13 PP02-1080-52 Valve Ball, Buna Bi cao su buna 355.109
14 PP02-1080-54 Valve Ball, EPDM Bi EPDM 390.620
15 PP02-1080-55 Valve Ball, PTFE Bi teflon 497.153
16 PP02-1080-58 Valve Ball, Santoprene Bi santo 373.007
17 PP02-1120-01 Valve Seat, Aluminum Đế bi bằng nhôm 319.598
18 PP02-1120-20-400 Valve Seat, Polypropylene Đế bi poly 248.577
19 PP02-1120-21-400 Valve Seat, PVDF Đế bi nhựa PVDF 301.985
20 PP02-1120-03 Valve Seat, Stainless Steel Đế  bi Inox 710.219
21 PP02-1200-60-400 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton, Champ oring đế bi Viton 319.598
22 PP02-1200-52 Valve Seat O-Ring, Buna oring  đế bi buna 71.022
23 PP02-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE oring đế teflon 142.044
24 PP02-1300-58-400 Manifold O-Ring, Santoprene Oring manifold – santo 159.941
25 PP02-3200-52 Center Block O-Ring, Buna oring center block-bun 71.022
26 PP02-3210-55-225 Glyd Ring Roon cốt màng 266.474
27 PP02-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna Miếng đệm van khí 71.022
28 PP02-3510-99 Muffler, 1/2″ – PLASTIC Ống bô giảm thanh 745.730

Hình ảnh phụ kiện bơm màng T2

mang-bom-wilden-pp02-1010-58-santo

Màng bơm Wilden PP02-1010-58 Santo

bi-bom-mang-wilden-pp02-1080-52-buna

Bi bơm màng Wilden PP02-1080-52 Buna

Nếu có nhu cầu về các loại bơm màng hãy liên hệ với công ty Vimex để được tư vấn, lựa chọn các dòng bơm màng, phụ kiện bơm màng hàng đầu hiện nay.