Công ty TNHH Vimex phân phối các dòng phụ kiện bơm màng Wilden T1 dùng cho dòng sản phẩm bơm màng Wilden T1, M1 kích cỡ cổng kết nối 1/2″ với độ chính xác cao, thông số ký thuật phù hợp.

Phụ kiện bơm màng Wilden T1

STT Mã phụ kiện Chú thích Tên phụ kiện Giá (VND)
1 01-2010-20 air valve assembly 6.676.056
2 02-3880-99 removable pilot slleeve assembly 4.900.509
3 02-1060-56 back up diaprhragm 1.100.839
4 PP01-2000-07 Air Valve, Brass, M1/T1 Van khí 7.457.297
5 PP01-3800-09-07 Straight Shaft, Combo, T1, Carbon Steel Cốt màng T1 1.242.883
6 PP01-3810-03 Shaft, Pro-Flo, P1, Carbon Steel Cốt màng P1 1.313.905
7 PP01-3710-01 Piston, Inner, Combo, Aluminum Đĩa màng trong 497.153
8 PP01-4570-01 Piston, Outer, Combo, Aluminum Đĩa màng ngoài 710.219
9 PP01-4570-20-500 Piston, Outer, Combo, Poly, Champ Đĩa màng ngoài – vật liệu Poly 426.131
10 PP01-1010-51 Diaphragm, Neo Màng cao su neo 887.773
11 PP01-1010-52 Diaphragm, Buna Màng cao su buna 1.136.350
12 PP01-1010-55 Diaphragm, PTFE Màng teflon 2.485.766
13 PP01-1010-58 Diaphragm, Santoprene Màng santo 781.241
14 PP01-1060-51 Diaphragm, Neo Backup Màng  cao su neo 568.175
15 PP01-1080-52 Valve Ball, Buna Bi buna 124.430
16 PP01-1080-55 Valve Ball, PTFE Bi teflon 248.577
17 PP01-1080-58 Valve Ball, Santoprene Bi santo  159.941
18 PP01-1120-20-500 Valve Seat, Polypropylene Đế bi poly 184.657
19 PP01-1120-21-500 Valve Seat, PVDF Đế bi Kyna 248.577
20 PP01-1120-01 Valve Seat, Aluminum Đế bi nhôm 248.577
21 PP01-1120-03 Valve Seat, Stainless Steel Đế bi Inox 923.284
22 PP01-1200-60-520 Valve Seat O-Ring, PTFE/Viton oring  đế bi Viton 319.598
23 PP01-1200-52 Valve Seat O-Ring, Buna oring  đế bi buna 142.044
24 PP01-1200-55 Valve Seat O-Ring, PTFE oring  đế teflon 71.022
25 PP01-1300-55 Manifold O-Ring, PTFE Oring manifold -teflon 71.022
26 PP01-3220-55 glyd ring Roon cốt màng 355.109
27 PP01-2600-52 Gasket, Air Valve, Buna Miếng đệm van khí 71.022
28 PP01-3510-99 Muffler, 3/8″ – PLASTIC Ống pô giảm thanh 745.730

Một số hình ảnh phụ kiện bơm màng Wilden T1

bi-bom-mang-wilden-pp01-1080-58-santo

Bi bơm màng Wilden PP01-1080-58 Santo

mang-bom-pp01-1010-58-santo

Màng bơm Wilden PP01-1010-58 Santo