Hardware bơm màng còn gọi là Phe cài bơm màng hay phanh kẹp bơm màng là bộ phận có trong tất cả các loại bơm màng khí nén có thể thay thế do hao mòn trong quá trình sử dụng bơm.

Công ty TNHH Vimex cung cấp Hardware bơm màng Aro đầy đủ, sản phẩm chính hãng, cam kết giá rẻ, bảo hành lâu dài. Liên hệ ngay để đặt hàng: Hotline: 0911.911.605.

Các model Hardware bơm màng Aro tại Vimex:

LUG, GROUND

Description:
Material: COPPER
Part No: PF93004
OEM No: 93004
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

LEG

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF92003
OEM No: 92003
Weight (lbs): 0.86
Weight (kgs): 0.390
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

FLUID CAP, BLUE

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF94945
OEM No: 94945
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

PLUG, PIPE

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93897-1
OEM No: 93897-1
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

CAP, FLUID

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93105-1
OEM No: 93105-1
Weight (lbs): 0.71
Weight (kgs): 0.322
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

CAGE, BALL, CS

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93097-1
OEM No: 93097-1
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PFY6-55-C
OEM No: Y6-55-C
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 1″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW

Description:
Material: SS
Part No: PFY6-419-T
OEM No: Y6-419-T
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.032
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW

Description:
Material: SS
Part No: PFY5-85-T
OEM No: Y5-85-T
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 1″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER, SS

Description:
Material: SS
Part No: PFY14-416-T
OEM No: Y14-416-T
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER, CS

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF93441-2
OEM No: 93441-2
Weight (lbs): 1
Weight (kgs): 0.454
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER

Description:
Material: SS
Part No: PF93189-1
OEM No: 93189-1
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER

Description:
Material: ZINC
Part No: PF92877
OEM No: 92877
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

STUD

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF92866
OEM No: 92866
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 1″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW, CAP

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PFY154-41
OEM No: Y154-41
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW, BUTTON HEAD

Description:
Material: SS
Part No: PF94987
OEM No: 94987
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW, BUTTON HEAD

Description:
Material: SS
Part No: PF94987-1
OEM No: 94987-1
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

ARO® 1″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SCREW

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF93860
OEM No: 93860
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

ROD, SILVER

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF98724-1
OEM No: 98724-1
Weight (lbs): 0.44
Weight (kgs): 0.200
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

RING, RETAINING

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PFY145-25
OEM No: Y145-25
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

NUT

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PFY12-5-C
OEM No: Y12-5-C
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 1″ M Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

BUSHING, GOLD

Description:
Material: BRONZE
Part No: PF98723-1
OEM No: 98723-1
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.032
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

NUT, PP, NATURAL

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93103-1
OEM No: 93103-1
Weight (lbs): 0.07
Weight (kgs): 0.032
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER

Description:
Material: ZINC
Part No: PF116038
OEM No: 116038
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER, BLACK

Description:
Material: GLASS FILLED NYLON
Part No: PF94645
OEM No: 94645
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

NUT

Description:
Material: SS
Part No: PF93886
OEM No: 93886
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

STUD

Description:
Material: SS
Part No: PF93249
OEM No: 93249
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

BOLT

Description:
Material: SS
Part No: PF93109
OEM No: 93109
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

ARO® 0.5″ NM Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

WASHER

Description:
Material: SS
Part No: PF93096
OEM No: 93096
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

BOLT

Description:
Material: SS
Part No: PF93095
OEM No: 93095
Weight (lbs): 0.11
Weight (kgs): 0.050
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SNAP RING

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF77802
OEM No: 77802
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

SNAP RING

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF37285
OEM No: 37285
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

phu-tung-bom-mang-aro

Công ty TNHH Vimex còn phân phối nhiều dòng bơm màng, phụ tùng bơm màng chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng hiện nay như bơm màng TDS, bơm màng Sandpiper  và nhiều thương hiệu khác.