Công ty TNHH VIMEX luôn có sẵn phụ kiện màng bơm của bơm màng sandpiper các loại
Điện thoại: 0911 911 605
– Màng santo
– Màng Neoprene
– Màng Teflon
– Màng buna
Đảm bảo hành chính hãng, luôn có sẵn

286-365  s05-365