Bơm màng Aro và các loại phụ kiện bơm màng Aro được phân phối chính hãng độc quyền trên thị trường Việt Nam tại công ty TNHH Vimex. Chúng tôi đã và đang là đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước khi có nhu cầu sử dụng máy bơm màng. Liên hệ Hotline: 0989.775.196 để được tư vấn và báo giá miến phí.

Tham khảo các model Air Components bơm màng Aro tại Vimex

PLUG

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PFY227-2-L
OEM No: Y227-2-L
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

PISTON, WHITE

Description:
Material: ACETAL
Part No: PF92011
OEM No: 92011
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

PISTON, SILVER

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF93309-1
OEM No: 93309-1
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

PACKING, U-CUP, BLACK

Description:
Material: NITRILE
Part No: PFY186-51
OEM No: Y186-51
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

MOTOR BODY

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF94743
OEM No: 94743
Weight (lbs): 6.0
Weight (kgs): 2.722
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

INSERT, VALVE, WHITE

Description:
Material: CERAMIC
Part No: PF93276
OEM No: 93276
Weight (lbs): 0.02
Weight (kgs): 0.009
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

BODY, CENTER

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93091
OEM No: 93091
Weight (lbs): 0.88
Weight (kgs): 0.399
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

BLOCK, VALVE, BLACK

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF93090
OEM No: 93090
Weight (lbs): 0.18
Weight (kgs): 0.082
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

PISTON, SILVER

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF93088
OEM No: 93088
Weight (lbs): 0.13
Weight (kgs): 0.059
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

PLUG, WHITE

Description:
Material: ACETAL
Part No: PF93086
OEM No: 93086
Weight (lbs): 0.04
Weight (kgs): 0.018
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

SPOOL, GOLD

Description:
Material: ALUMINUM
Part No: PF92005
OEM No: 92005
Weight (lbs): 0.2
Weight (kgs): 0.091
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

SLEEVE, WHITE

Description:
Material: ACETAL
Part No: PF94527
OEM No: 94527
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

MUFFLER

Description:
Material: CARBON STEEL
Part No: PF93110
OEM No: 93110
Weight (lbs): 0.14
Weight (kgs): 0.064
Compatible Pump Models:

All 1″ ARO® Pumps

SLEEVE, GOLD

Description:
Material: BRONZE
Part No: PF93087
OEM No: 93087
Weight (lbs): 0.15
Weight (kgs): 0.068
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

SPOOL, WHITE

Description:
Material: ACETAL
Part No: PF93085
OEM No: 93085
Weight (lbs): 0.01
Weight (kgs): 0.005
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

ROD, SILVER

Description:
Material: SS
Part No: PF93084
OEM No: 93084
Weight (lbs): 0.26
Weight (kgs): 0.118
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps

MUFFLER ASM, BLACK

Description:
Material: POLYPRO
Part No: PF66972
OEM No: 66972
Weight (lbs): 0.13
Weight (kgs): 0.059
Compatible Pump Models:

All 0.5″ ARO® Pumps